سقف پیش تنیده پیش ساخته - اسلب

این سقف ها تا دهانه 20 متر به صورت پیش تنیده قابل اجرا خواهد بود . که معمولاً در سازه های صنعتی ، ساختمان های دهانه بلند و یا پل ها مورد استفاده قرار میگیرد . به جز در تکیه گاه ها مقطع جان تیر با استفاده از فوم پلی استایرن سبک سازی خواهد شد . طراحی ، تولید و اجرای این نوع سقف توسط دفتر فنی شرکت پیش تنیده انجام میپذیرد . طراحی این نوع سقف ها توسط شرکت پیش تنیده به انجام رسیده و در شرف اخذ گواهی ثبت اختراع میباشد .