خبر

بازدید مدیر کل و معاونین شرکت برق منطقه ای کردستان از خط تولید تیر برق


مورخ 92/11/14 مدیر کل محترم برق استان جناب آقای مهندس نجفیان وتنی چند از معاونین و کارشناسان آن اداره از مراحل طراحی و تولید تیر برق بتنی H بازدید به عمل آوردند .

در این بازدید پروسه تولید و کنترل کیفی تیرهای برق مورد بررسی قرار گرفت . همچنین موانع تولید تیر برق و از جمله عدم پرداخت به موقع بهاء تیرهای برق تولید شده به عنوان مسئله مهم که راندمان تولید را تحت تاثیر قرارداده مورد اشاره قرار گرفت .