خبر

بازدید جمعی از مدیران شرکت های آب و فاضلاب شهری استان ها از خط تولید قطعات پیش ساخته و پیش تنیده


​در تاریخ 94/12/11 جمعی از مدیران شرکت های آب و فاضلاب شهری استان ها از خط تولید قطعات پیش ساخته و پیش تنیده این شرکت بازدید نموده و در خصوص منابع آب و سپتیک تانک های پیش ساخته توضیحاتی ارائه گردید . با توجه به اینکه این دو محصول از تولیدات انحصاری این شرکت میباشد و مشابه آن در کشور تولید نگردیده است مورد توجه مدیران محترم واقع گردید .