خبر

بازدید مدیران محترم انجمن بتن ایران از کارخانه شرکت بتن پیش تنیده


​در تاریخ 95/02/11 جمعی از مدیران محترم انجمن بتن ایران جناب آقایان : دکتر تدین ،دکتر خطیبی و دکتر چینی از خط تولید قطعات پیش ساخته و پیش تنیده بتنی بازدید به عمل آورده و در خصوص مصالح شن و ماسه ،آزمایشگاه مصالح و همچنین بتن های تولیدی نقطه نظرات علمی خود را در اختیار شرکت گذاشتند . ضمناً اساتید محترم از وجود کارخانه ای با چنین قابلیت بالا و تولیدات با کیفیت ابراز خرسندی و رضایت نمودند.