خبر

ساخت مخازن بتنی


شرکت مهندسی بتن پیش تنیده برای اولین بار در ایران موفق به طراحی و ساخت مخازن بتنی پیش ساخته گردید جهت دریافت اطلاعات بیشتر کاتالوگ مربوطه را دانلود فرمائید .